Økonomiudvalg

Kasserer automatisk formand.
Står for medlemsstyring og inddrivelse af midler fra skyldnere, og bistår kasseren i den daglige styring af klubbens likvide og finansielle midler. Søger fonde, kommunetilskud osv., samt forestår afrapportering vedrørende medlemsantal og regnskab til kommune, forbund, HIF osv.