Kamp- og stævneudvalg

Står for planlægning af de stævner og træningskampe klubben deltager ved. Dette være sig tilmelding, transport, medaljer osv. Udvalget står også for planlægning, koordinering og gennemførelse af official aktiviteter klubben har i forbindelse med gennemførelse af kampe i Hørning Idrætscenter