Referat

Den 28.08.2019

Sted: Hos Lorenz

Deltagere: Lorenz, Henriette og Henning

Afbud: Anders, Stine, Sasha, Joan

Ikke hørt fra: Brian

 

1: Generalforsamling

Ved seneste generalforsamling blev det besluttet at generalforsamling skal ligge tidligere på sæsonen, gerne september. Derfor indkaldes til generalforsamling torsdag den 12. september 2019 kl 20:20. Forventer generalforsamling gennemført på ½ time, lægger den mellem dame og herretræning så mange kan komme.

Henning arrangerer med hallen og undersøger hvem der genopstiller/ikke genopstiller.

2: Udvalg:

  • Forretningsudvalget

Stor aktivitetsniveau på det at få skaffet en hal mere, der er afgørende for at floorball som alle andre foreninger kan få de træningstider vi higer efter.

Fokus er på at få skabt grundlaget for det nye hold og få opdateret Conventus og hjemmesiden

  • Økonomiudvalg

Præget af at Joan har været hård ramt med sygdom og faktisk skal opereres om en måned. Skab fokus i denne sæson på registrering af medlemmer

  • Trænerudvalg

Startet nyt hold – juniorhold. Alle aldre kan nu spille floorball i Hørning

Samtidig har vi stærkt fokus på dommere og officials til vores hjemmekampe, hvilket der skal sættes fokus på.

  • Udstyrsudvalg

Store opgave er at få afklaret om vores sponsorer er med på flere træningssæt til ungdom- og juniorholdene. Startede med et hold men nu er der tre – så udvidelse nødvendigt. Henning tjekker op med sponsorer.

  • PR- og marketing udvalg

Brochurer, banner og plakater ved at være på vej ligesom SO-ME kører. Kampagne kører for alle hold hvor der er særlig fokus på unge, ynglinge og motionister

  • Fest- og social

Lige nu mest fokus på oktoberfest i Skanderborg.

3: Eventuelt

Intet

4: Næste møde

Mandag den 23. september (efter generalforsamling) med konstitution af bestyrelse i udvalg.

Kl. 18:00 hos Lorenz, starter med noget at spise.

 

/Henning Sejer