Klubben

Klubbens bestyrelse tegner klubben overordnede retning og beslutter, hvordan klubbens midler disponeres. Bestyrelsen har defineret en række udvalg, som selv forestår sine aktiviteter indenfor de rammer, der er aftalt mellem bestyrelsen og det enkelte udvalg.

Udvalg er det der operationelt sikrer klubben. Klubbens udvalg er nødvendige for klubbens drift. Modsat er det ikke alle aktiviteter i udvalg der er livsvigtige, og de fleste aktiviteter i udvalg er interesse – eller/og lyst drevne, og tilrettelægges af udvalgene.

Udvalg er dem der sikrer, at det på bestyrelsen drøftet og vedtaget føres ud i livet. Derfor er udvalg også altid repræsenteret i bestyrelsen. Udvalg er derfor ikke til erstatning af bestyrelsen, da bestyrelsen arbejder strategisk og politiske samt sikrer klubben økonomisk (udstikker økonomiske rammer for udvalg).

Udvalgene har altid bestyrelsesmedlem i udvalget eller tilknyttet. Formand for udvalget udvælges af bestyrelsen (oftest på udvalgets indstilling), udvalgsformanden udvikler udvalget med eksisterende og nye medlemmer.

Hørning Floorball Klub er en afdeling i hovedforeningen Hørning Idrætsforening (HIF), hvor hovedparten af idrætsforeninger i Hørning er medlem. Beskrivelse af HIF samt vedtægter – der heraf også er Hørning Floorball Klubs vedtægter, ses af vedlagte link.
http://hoerningidraetsforening.dk/