Klubben

Klubbens bestyrelse tegner klubben overordnede retning og beslutter, hvordan klubbens midler disponeres. Bestyrelsen har defineret en række udvalg, som selv forestår sine aktiviteter indenfor de rammer, der er aftalt mellem bestyrelsen og det enkelte udvalg. Formanden for hvert udvalg indsatte af bestyrelsen, og formanden står for udvalgets udvikling, aktiviteter og økonomi.

Udvalg er dem der sikrer, at det på bestyrelsen drøftede og vedtagede føres ud i livet. Udvalg er derfor ikke til erstatning af bestyrelsen, da der ikke tages strategisk, politiske eller økonomiske beslutninger – kun operationelle. Strategiske, politiske eller økonomiske disponeringer skal derfor indledningsvist være godkendt af bestyrelsen jf. klubbens vedtægter.

Udvalgene har altid bestyrelsesmedlem i udvalget eller tilknyttet. Formand for udvalget udvælges af bestyrelsen (oftest på udvalgets indstilling), udvalgsformanden finder selv medlemmer til udvalget.

Hørning Floorball Klub er en afdeling i hovedforeningen Hørning Idrætsforening (HIF), hvor hovedparten af idrætsforeninger i Hørning er medlem. Beskrivelse af HIF samt vedtægter – der heraf også er Hørning Floorball Klubs vedtægter, ses af vedlagte link.
http://hoerningidraetsforening.dk/