Forretningsudvalg

Formand, næstformand, kasserer er automatisk i dette udvalg, men andre kan indgå, og klubbens formand er automatisk formand.

  • Ansvarlige for at klubben følger sin udstukne retning, laver oplæg til klubbens strategi herunder budgetter.
  • Forestår forhold til kommunen, HIF, unionen, DIF Floorball Danmark osv. med deltagelse i møder, generalforsamlinger, og forestår repræsentation af klubben herunder politisk aktivitet i forhold til omverdenen, medier osv.
  • Forestår klubbens hjemmeside, der tegner klubben både udadtil og indadtil
  • Forestår sponsoraktivitet
  • Planlægning og gennemførsels af event aktiviteter herunder enkelt stående aktiviteter og indkøb ikke specificeret i udvalg.