Forretningsudvalg

Formand, næstformand, kasserer er automatisk i dette udvalg, men andre kan indgå, og klubbens formand er automatisk formand.
Ansvarlige for at klubben følger sin udstukne retning, laver oplæg til klubbens strategi samt forestår budget forslag i forbindelse med generalforsamling. Forestår forhold til kommunen, HIF, unionen, DIF Floorball Danmark osv. med deltagelse i møder, generalforsamlinger, og forestår repræsentation af klubben herunder politisk aktivitet i forhold til omverdenen, medier osv. Forestår klubbens hjemmeside, der tegner klubben både udadtil og indadtil.