Floorball i Hørning

Referat af ordinær generalforsamling

Hørning Floorball Klub

6 .oktober 2022

Generalforsamling ifølge vedtægterne § 11 Foreningen

Som ordstyrer blev Jane Kragsig valgt. Jane meddelte at generalforsamlingen var varslet korrekt

1: Formandens beregning

Kære generalforsamling.

Året 2021-2022 var specielt på flere måder. Vi kom delvis ud af skyggen fra Corona, og var meget nervøse for hvad dette ville have af betydning for medlemmer. Men det viste sig at det ikke var så galt som frygtet: Naturligvis var nogle holdt/fået andre vaner men heldigvis så vi også flere der nu have fåret øje på floorball.

På træningssiden betød den fuld opstart, at der kunne komme fokus på de yngste. Her blev startet op med U5 som over sæsonen virklig voksede og holdet måtte lukkes for tilgang. U7 og U9 kører stærk – stadig baseret på lørdagstræninger og virker ret attraktivt, hvor både U1 og U13 har to ugentlige træninger

Vores senior damer er blevet mere konsolideret med jævn fremgang, hvor vores herre hold har oplevet svag tilbagegang. Motionsfloorball, der træner om formiddagen har mindre fremgang og ved at være konsoliderede.

På børne-/ungdomssiden er der gang i kamp på normal bane for U13, mellembane for U11 og Kidzliga for U9. Forskellige former men fungerer fint (Børne- og ungdomsudvalg). Det store i dette udvalg var gennemførsel af klubbens første Sommer skole.

Seniordameholdet vandt (igen var man ved at sige) 1. division sydvest og hev pokalen hjem. Herrehold vandt 3. division midt-øst samt snuppede guldet i sidste finalekamp mod Silkeborg i Øst Kyst Liga. Dameholdet havde superkap i Pokalen mod Aalborg inden ÅFK satte en sopper for mere lige inden Final Four. Herrerne havde to fantastiske pokalkampe mod Gørding og Grenaa inden Sunds satte en stopper for os inden Final Four. SÅ på seniorsiden et flot år – bordet blev ryddet.

Kampe og deltagelse ved arrangementer samt forbundet er en stigende udgift for klubben, og det er tvivlsomt om kontingent kan holdes.

Udstyrsudvalgets største opgave var opførsel af det nye depotrum i Puls Arena til vores udstyr, hvor Thomas, Simone, Torben og König brugte weekenden på at lave. Blevet super. Dette har skabt mere samling, nu er opgaven at undgå rod.

Eventudvalget har været presset af Corona, hvor arrangementer var umuligt. Men blev til en fest her efter Corona med super opbakning, igen i Tennisklubbens lokaler

PR- og Marketing udvalget har primært været fokuseret om informationer på SoMe og enkelte artikler i Ugebladet om de gode resultater på vores hold, vores unge spillers fantastiske bedrifter på diverse udtagelseshold.

Kampafviklingsudvalgets opgave har været at få styr på det nye MVP system, der fuldt ud implementeres i sæsonen 2022/2023. Med det mange hold og kampe er denne opgave tiltalende.

Forretningsudvalgets opgave med definering af klubbens strategi og eksterne relationer har hovedsagelig fokuseret sig om opførslen af de nye haller ved HIC, noget der også kommer til at have indflydelse (positivt håber vi) fremadrettet. Økonomiudvalget fokus koncentreres omkring medlemsstyring og kontingentstyring, der er en udfordring der kigges på løsning for.

Endelig arbejdes der i klubbens bestyrelse på gennemskueligt og klart system for værdsættelse af dommers og træners indsat, hvilket står for implementering i 2022/2023.

Afsluttende blev klubbens Ildsjæl valgt: Simone Rohde Hansen. Simone var med ind over klubbens start på børneholdet, blev hurtigt herefter hjælpetræner og har siden været en særdeles vellidt og stabil hjælpetræner. Under Corona sad Simone efter hver træning og tørrede bolde og briller af i sprit og sikrede vi fulgte Corona reglerne. Da rummet i Puls Arena skulle bygges var Simone fast hele weekenden, og Simone er altid det første til at tilbyde hjælp om det så er ved dommerbord eller der mangler frivillige. Endelig er Simone ”fast-dame” på vores senior damehold selvom Simone ikke er senior, men deltager i diverse hold for ungdomsspillere.

2: Aflæggelse af revideret regnskab og budget

Joan fremlagde regnskabet der vist lille overskud. Dog er der udfordringer med inddrivelse af skyldnere. Regnskab og budget blev godkendt.


3: Indkomne forslag – ingen inkomne forslag


4: Valg af foreningsformand jf. § 13 stk. 1.

Henning blev genvalgt uden modkandidat


5: Valg af foreningskasserer jf. § 13 stk. 1. – Joan ikke på valg


6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Brian, Jens, Jesper, Anders L., Anders Holmer, Pia og Kirsa blev genvalgt


7: Valg af op til 2 suppleanter

Bestyrelsen arbejder med en stor bestyrelse og ikke suppleanter


8: Eventuelt.

Her blev drøftet de muligheder, der p.t. arbejdes med for dommerbord, lysstyring, lydstyring og video. Vil være ”sjovt”-

 

Formanden takkede Jane for god styring samt deltagelsen ved generalforsamlingen.