Floorball i Hørning

Referat af ordinær generalforsamling

Hørning Floorball Klub

15 .september 2020

 

Ordstyrer: Jane Kragsig blev valgt

Dagsorden for denne ordinære generalforsamling er følgende:

1: Formandens beretning

Sæsonen 2019/2020 har været i berigende år da adskillige nye initiativer blev søsat. Modsat andre år hvor der har været fokus på hvad der er sket var års beretning fokuseret på hvem der har gjort – og hæder til disse.

I vores udvalg har aktiviteterne været fokuseret omkring:

 • Forretningsudvalget (Henning) med møder i hal, HIF og forbund. En særlig tak til Kristian for håndtering af hjemmesiden som han gør SUPER flot, stærkt hjulpet af Winnie der retter til både på hjemmesiden og kalenderen
 • Økonomiudvalget (Joan) har haft sin sag med for inddrivning af resterende kontingent – noget der fungerer og vi fortsat vi arbejde med
 • Udstyrsudvalget (Brian) haft travlt både med kamptøj (tak til Sanne) samt fremskaffelse af stave og udstyr (tak til Torben).
 • PR- og Marketingsudvalget (Jesper) har fokus på at fortælle om sporten samt få skaffet nye medlemmer, således vi er nok til spændende træninger. Her er Pia formand stærkt flankeret af Anders Rosager, Martin og Pernille.
 • Børne og Ungdomsudvalget (Anders L.) er startet i året og haft forrygende travlt med at få søsat initiativer. Bl.a. er der startet initiativ med Puslinger, sommercamp i Frederikshavn osv. Udvalget stærkt opbygget med Thomas, Søren, Ilse og Bo
 • Kamp og stævne (Maria) omkring dommere og officials – samt andre arrangementer. Her er Ilse kommet på som Dommeransvarlig
 • Eventudvalget (Anders F.). Hårdt ramt af Corona men kommer nye ting. I udvalgt indgår Kirsa, Nethe, Sasha og Stine.

 

Uden for udvalg planlagde og gennemførte Line og Nethe flot arrangement med alle damespillere på Skanderborg vandrehjem med gæsteinstruktører – super arrangement.

 

 • Instruktørudvalg (Henning)

 

 • Vi deltog med U13 mellembane turnering (Patrick) ligesom Puslinge hold blev sat i værk (Anders L., Ilse og Jørn). Vores U11 (David) og U9 (Anders L., Bodil, Kristian og Simone) er ved at være etablerede hold og næste step for vores børnehold er mere træning, da lørdags træninger alene ikke er nok.
 • På Herre seniorer har Øst Kyst Liga været herrernes primære turnering, som vi måske kunne have vundet – vi stod til selv at kunne afgøre det. Men flere spillere end kampe så dette skal udvides.
 • Damerne havde en forrygende sæson og vandt turneringen 1. division Vest/Syd – endda før alt blev lukket ned før Corona. En god måde at fejre at Dameholdet har 10 års jubilæum. Vinderne fik overrakt Diplom for deres flotte placering
 • Motionsfloorball kører bedre og bedre og vokser støt og roligt
 • Motionsfloorball er udfordret med medlemmer. Arbejder på det.

 

Uden frivillige ingen klub. For at hylde denne indsat har Bestyrelsen i år nyt initiativ med kåring af Årets Ildsjæl. Fem var nomineret: Pia for sit kæmpe arbejde med opbygning af markedsføringsfunktionen og få gjort floorball kendt i Hørning, kristian for sit kæmpe arbejde med at opbygge og drive en af de bedste hjemmesider i Danmark, Thomas for utrætteligt at støtte op om klubbens aktiviteter og i særdeleshed Børne- og Ungdomsudvalget, Patrick for utrætteligt at arbejde for vores U13 hold der er udfordret da medlemmer i denne alder søger nye udfordringer. Vinderen i 2019/2020 blev Ilse Sejer Mikkelsen, der dels er koordinator og drivkraft på Motionsfloorball holdet, er cheftræner på det nye initiativ Puslinge, er aktiv medlem i børne- og Ungdomsudvalget, er aktiv dommer og endelig er dommer påtegnelses ansvarlig. Tillykke Ilse

 


2: Aflæggelse af revideret regnskab og budget

Lille underskud, bl.a. grundet ekstra ordinære store udgifter til Floorball Danmark, meget indkøb af udstyr, kurser samt gebyrer. Næste sæson (budget) vil der være udgifter til endnu flere hold, til PR aktivitet, skab i PULS arena m.m., og ikke for indeværende, men næste må forventes kontingentstigning.

Regnskabet blev godkendt.


3: Indkomne forslag

Ingen


4: Valg af foreningsformand jf. § 13 stk. 1.

Henning Sejer blev genvalgt som formand


5: Valg af foreningskasserer jf. § 13 stk. 1.

Kasserer ikke på valg


6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jesper Vestergaard blev genvalgt

Anders Flanmose blev genvalgt

Anders Loven blev genvalgt

Brian Husum blev genvalgt

Lorenz Jabcke blev genvalgt

Maria Galsgaard ønskede ikke at genopstille

Pia Kleinberg blev valgt til bestyrelsen

Jens Maul blev valgt til bestyrelsen


7: Valg af op til 2 suppleanter

Da bestyrelsen er ret stor er der fra bestyrelsen ikke ønske om suppleanter. Accepteret af generalforsamlingen.


8: Eventuelt.

Klubben/bestyrelsen er ved at se på måde at påskønne vores trænere

Der er ved at blive set på mulighed for skab i Puls arena til udstyr

Måske kommer der børne sommer camp i Hørning 2021

Klubben har til august 20 års jubilæum

 

Jane takkede for god ro og orden.