Floorball i Hørning

Referat af ordinær generalforsamling

Hørning Floorball Klub

12 .oktober 2021

 

Formanden bød velkommen. Som ordstyrer blev Jane Kragsig valgt.

Jane konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig varslet.

1: Formandens beretning

Sæsonen 2020/2021 har været meget præget af Corona, hvor det vi endda i en meget lang tid har været helt nedlukket. Men også en speciel sæson, for klubben har 20 års jubilæum.

Vi nåede knap at komme i gang med kampe før det hele måtte lukkes, derpå fulgte børnerækkerne der også blev lukket ned.

I første ombæring lykkedes det os på seniorsiden at dele op i slots af max 10 personer pr slots, stærkt styret af Jens. Motionisterne træner sjældent mere end 10 personer, så her gik det fint. På børn og ungdom var det 50 personer og gik en periode inden alt lukkede ned.

Kort før sommerferien kunne vi så småt starte op igen – børn og unge indendørs og seniorer på multibanen udenfor med igen sikkert styret af Jens. Men alle kampe aflyste, og trods aflysninger af alle kampe har vi måtte betale fuld pris for tilmeldte hold.

Heldigvis var det muligt at træne i sommers, og flere udnyttede denne mulighed. Men vi må også erkende at flere seniorer efter Corona har fået mere magelige vaner, såsom færre træninger, andre aktiviteter i weekender, længere-værende pauser og mindre energi på at tilmelde sig til kampe.

Men der har trods Corona været meget aktivitet i de fleste udvalg:

  • Forretningsudvalget (Henning).

Her har den helt store opgave været etablering af vores nye skab i Puls Arena for alt vores udstyr. Opførelse og kontakt til sponsorer blev stærkt styret af Thomas Hansen, og ved selve opførelsen over en weekend fik Thomas hjælp af König, Torben og Simone. Mange tak. Foruden tilskud fra Skanderborg kommune blev opførelsen finansieret af tilskud fra 10-4 her i Hørning.

Hjemmesiden er klubbens navle, og dette styres utrolig flot af Kristian, nu flankeret af Ilse der styrer kalenderen. Sjældent meget ros vi får for denne hjemmeside og det gode er at den er opdateret.

  • Økonomiudvalget (Joan):

Selvom det kan virke som at alt er dødt under Corona er dette ikke situation for økonomiudvalget. Stor set samme fakturaer og samtidig har Joan skulle styre tilskud fra Skanderborg kommune kombineret med sponsoraftale med 10-4, samt håndtere betalinger i forbindelse med floorball sommer-skolen.

  • Udstyrsudvalg (Brian):

Udstyrsudvalget har haft travlt dels med skabelse af orden i det nye skab, fremskaffelse af nyt materiale og få ryddet op i DYBET (Brian) her med to nye skaber. Derudover var der rigtig meget aktivitet med indkøb (Torben) i forbindelse med afholdelse af fodboldskolen. Endelig er der ved at være styr på de forskellige kamptasker (Sanne) så disse er klar til stævner

  • Trænerudvalg (Henning):

Trænerudvalgets store opgave har været besættelse af trænere, hjælpetrænere og få skaffet dommere. Dommere altid et problem, og noget der fylder meget – få vi skal stille med dommere. Den store opgave før sommer (og også her efter sommer) er at få planlagt kampprogrammet (Jesper) – først nu ved at være rimelig på plads.

Efter sommerferien var vi meget spændte på hvor mange der ville møde frem! Men modsat mange andre klubber ser det faktisk ganske fornuftigt ud.

  • Stævneudvalg (Jesper):

Den helt store opgave har været at få styr på MVP, forbundets nye registreringssystem til kampe, og her er stadig mange børnesygdomme. Men Jesper arbejder med det.

Derudover har der været to store opgaver:

1: Dommere og påtegnelse af dommere til kamp. Her har Ilse valgt at stoppe for at hellige sig kalender og officials styring, men Brian er trådt til for at styre dette. Oftest noget af en opgave

2: Officials til kampe, hvor Ilse koordinerer så vi har officials. Her kræves ikke dommer certifikat eller andet, så mere en hyggelig tjans.

Endelig er der kommet dommer-headsæt: Virklig en styrkelse for dommertjansen, og vi ser også at flere og flere andre dommere bruger dette. Dette vil fremover blive lækkert for også for nye dommere, potentielle dommere, mellem trænere og endelig måske også ved træning. Headsættende er finansieret ved tilskud fra Skanderborg kommune samt sponsoraftale med 10-4.

  • PR- og Marketingsudvalg (Pia):

Formålet er at informere om sporten samt lave reklame for sporten. Her er der to fokus: Sociale medier primært omkring Facebook samt trykte medier med foldere og bannere.

Udvalget har grundet Corona ikke været så aktiv, men dog været inde over artikler og er nu på vej med SOME kampagne

  • Eventudvalg (Anders F.):

Eventudvalget har stået lidt på stand-by, for jo ikke rigtig muligt at lave noget under Corona. Men Hørning Floorball Klub har her i august 2021 tyve års jubilæum som etableret klub, og denne vil i efteråret blive markeret givet ved en hyggelig dag for gamle medlemmer, eksisterende medlemmer og interessenter

Børne- & Ungdomsudvalg (Loven):

Børne- og ungdomsudvalget er vores nyeste skud, stærkt styret af Anders Loven. Fra at vores børnearbejde har været impulsdrevet begynder der at være styr på holdene og der er kommet en vis kontinuitet gennem holdene, så overgang bare bliver lettere og lettere. Naturligvis må vi desværre sige farvel til trænere en gang imellem, men heldigvis kommer der også nye til – for kræver meget med trænere på børneholdene.

Trods Corona og mod alle ods stablede Anders (med hjælpe fra flere, men Anders var drivkraften) klubbens første Sommer-skole på benene i sommers, en kæmpe succes og noget der stadig snakkes om.

Ligeledes har børne og ungdomsholdene virkelig været dem der har været spændt for under Corona: Træning kunne en periode gennemføres med restriktioner, så blev det hele aflyst og derpå igen startet op, og Anders har hele tiden forsøgt at skabe muligheder udendørs på fodboldbaner, i hallen hvor dette var muligt osv.

En indsats LANG over normalt og bare fedt for enhver klub at have en sådan ildsjæl i klubben. Trods Corona står Hørnings børne- og ungdoms afdeling også bare stærkt trods pres fra andre klubber (der gerne vil have vores spillere 😊), men reelt får vores spillere bl.a. qua Anders bare meget mere end floorball i Hørning Floorball Klub.

Det er mig derfor en ære at kunne overrække prisen som Året ildsjæl i Hørning Floorball Klub 2021 til Anders Loven.

 

Sluttelig skal lyde en stor TAK til alle frivillige i bestyrelsen, i udvalg og som hjælper i klubben. Samtidig skal lyde en stor TAK til klubbens tre sponsorer ECIT Software (også sponsor på vores hjemmeside), Hørning Installation (der er sponsorer på alle vores spillerdragter) samt 10-4, der er sponsor på tribuner, skabe og headsæt.

 

2: Aflæggelse af revideret regnskab og budget

Klubbens regnskab viste et mindre overskud, hvilket er tilfredsstillende. Dette skal ses i sammenhæng med store udgifter forbundet med medlemskab af Floorball Danmark, opførelse af skab og mange udgifter hertil, men også tilskud fra sponsor og fra fond

4: Valg af foreningsformand jf. § 13 stk. 1. (Henning). Genvalgt uden modkandidat


5: Valg af foreningskasserer jf. § 13 stk. 1. (Joan ikke på valg)


6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Lorenz ønsker ikke genvalg.

Valgt til bestyrelsen blev Brian Husum, Anders Folmer, Anders Loven, Jesper Vestergaard og Pia Kleinberg. Derudover opstillede Kirsa Lund Hansen.

Der skal fra formanden lyder en KÆMPE tak for indsatsen til Lorenz, der dels har været i bestyrelsen siden klubben startede (for 20 år siden), dels i en lang årrække har være både træner og cheftræner for dameholdet.

Det er derfor en ære på bestyrelsens vegne at meddele Lorens ÆRESMEDLEMSSKAB af Hørning Floorball klub.

7: Valg af op til 2 suppleanter. Klubben har ikke suppleanter

8: Eventuelt

Der blev fremsat ønske om at der kunne meddeles dato for betaling af kontingent. Joan vil straks kigge på det, da folk faktisk gerne vil betale.

Referent

Henning Sejer Jakobsen