Referat

Referat af bestyrelsesmøde

Mandag den 3. februar 2020

Sted: HIC

Tilstede: Joan, Maria, Anders Loven, Lorenz, Jesper og Henning

Afbud/ville komme senere: Anders Flansmose

Udeblev: Brian Husum

 

Nyt fra formanden:

Kommunen straffes med ekstra regning på 50 mio. grundet udligningsreformen og kommer til at gøre ondt!

HIF har netop afholdt generalforsamling og formand Jørgen Naut meddelte det er sidste sæson.

Floorball Danmark er lidt af en følgeton. Bestyrelsesformanden er ansat som sekretariatschef i Floorball Danmark og samtidig er Steffen opsagt. Faktisk har vi haft et forrygende samarbejde med Steffen, så vi må se om det er en fordel eller bare jobterapi.

Hallen forventer snarrest t gå i gang med nyt halbyggeri. Om det har betydning for floorball er umuligt at sige da vi kender meget lidt til byggeriet. Der er via Skanderborg kommune og Himmerlands Sparekasse skaffet midler til etablering af Minigolf ved hallen – en super flot 12 huls bane: Bliver interessant. Samarbejdet med Klaus i cafeen ophører pr. den 1.4., hvorpå Hallen selv forestår drift af cafeen. Dette dels for at få mere synergi mellem centrets aktiviteter herunder skabe støre samlingsplads, men en lettere forvirret overgangsperiode må forventes.

 

1: Forretningsudvalget

Store strategidag gennemføres igen i år for alle tilknyttet udvalg. Dagen er den lørdag den 18. April ca. kl 11.30 – 19:00 et endnu ikke fastlagt sted.

 

2: Økonomiudvalg

Lille medlemsfremgang og stor set alle hold er ved at være godt i gang. Opstramning på kontingent indbetalingerne, da mange mangler betaling.

 

3: PR- og Marketing

Opslag på Facebook har fået 6000 view. Kommer flyers til Puslinge.

  1. marts satses vi hårdt - her er juniorkamp samt formentligt top-kamp for både damer og herrer J.

Skabes speciel atmosfære både ved højttaler, blandt tilskuer både børn og voksne samt måske i cafeen. PR- og Marketingsudvalg og Eventudvalg snakker sammen.

Henning snakker med Nethe og Line om arrangement efter – Lorenz ankermand. Henning undersøger om kampe kan flyttes til Superbrugs arena.

 

4: Udstyrsudvalg

Anders køber to mellem-mål mere. Kigge på legeting til Puslinge (TRESS) og vi forsøger tilskud.

 

5: Trænerudvalg

Dameholdet. Gået forrygende i år og vi forsøger næste år igen med 1. division, men derudover laver en ”hyggeturnering” vi selv kører som kendt med herrerne (Øst Kyst Liga) med 3 – 4 hold, PRIMÆRT for motionsspillere – men organiseret så kampene kommer (vi skal til og i gang hvis vi skal skaffe hold J). Henning undersøger interessen. Med Kristian undersøges om system kan køre på hjemmesiden.

Damer med i pokal turnering næste år – skal prøves.

 

Herreholdet – samme som damer. Beholder eksisterende Øst Kyst Lige bare med færre hold – tror der er interesse for det men undersøges. Samtidig tilmelder vi os i 2. eller 3. division (tror Silkeborg og Skanderborg gør samme). Herre måske også i pokal.

 

P.t. ligger det til, at børne- og ungdomsholdene næste år kører som i år.

 

6: Eventudvalg

Eneste på tapetet lige nu er den 29. marts, der sker med PR- og Marketingsudvalget

 

7: Kamp- og stævneudvalg

Dommere kommer under Stævneudvalg. Ilse er dommeransvarlig, og da dommerpåtegnelse og officials påtegnelse er samme dage giver dette god mening!

Den 20.2 spiller damerne på udebane i Aarhus. Denne dag er der tekniktræning for alle +12 år, motionister osv. Lorentz er ansvarlig.

 

8: Børne- og Ungdomsudvalg

Kommet godt i gang og kører ret stabilt.

Specielt på U9, U11 flex. og faktisk også det nye Puslingehold. U13 skal satses på næste år mere som selvstændigt men måske stadig Mellembane turnering.

Arbejde på 10-4 arrangement for skabelse af medfinansiering til stævne.

Stævne Frederikshavn: Klub dækker hold gebyr samt gebyr træner.

 

Den 26. Juni stiller vi med hjælpere til Thomas Helmig koncert J. Anders følger op.

 

 

9: Eventuelt:

 

Næste år arbejdes på at lave Påske CUP (som Mørke – bare Påske Cup i Hørning). Men flere former for turnering: Begyndere, mixhold osv.

 

Vi vil begynde at undersøge muligheden for arrangering af DM finaler i Fælleden 2022, givet (hvis interesse) med Skanderborg og Ry

 

Det overvejes stadig at lave Summer-camp. To dage, en overnatning, og så går vi sammen med f.eks Skanderborg og Ry, alternativt sammen med fodbold! Børne- og ungdomsudvalg har tanker her J.

 

Næste møde: 18. marts kl 20:00

 

Referant: Henning