Referat

Bestyrelsesmøde den 9/2 2022

 

Deltagere: Henning, Brian, Anders L., Pia, Jens

Afbud: Joan, Jesper, Kirsa, Anders F.

Dagsorden jf. vedtægterne (udvalg):

 

1: Forretningsudvalg (Henning)

 • Hørning Idrætscenter har skrevet under med bygherre for ny hal ligesom, men grundet lang leveringstid på byggeelementer er der ¾ års ventetid
 • Brian i cafeen er stoppet, men der arbejdes hårdt på afløser som forventes til marts.
 • Jan Høgholm, der både har siddet som næstformand i HIF. i Hallens forretningsudvalg og i flere omgange været formand for fodbold, er efter længere tids sygdom afgået ved døden. Æret være hans minde.
 • Som ny formand i HIF er Muggi valgt ind. Mugge er p.t. siddende formand i badminton
 • Forleden tirsdag da vores motionister spillede floorball i DYBET ramte en af spillerne en rød kasse på væggen, og brandalarmen gik. ”Forlad hallen” i alle højttaler i hele centret og brandvæsenet kom talstærkt 😊.

 

2: Økonomiudvalg (Joan)

 • Kontingentindbetalinger for nærværende sæson skal effektueres. Medlemmer har ikke modtaget besked om at det er tid, og vi regner med at det sker når de hører noget

 

3: Udstyrsudvalg (Husum)

 • Styr på det, mangler ikke noget og skabet er ved at fungere. Lidt detaljer der lige skal på plads men så virker det. Bl.a. skab til headsæt, flere kroge til overtrækstrøjer og noget til at hænge målmandstøjet på

 

4: Kamp og stævne (Jesper)

 • Hverdagsfloorball – vi arrangerer selv et lille stævne (3-mands hold) for damer, for herrer en f.eks en fredag i maj. Jens og Jesper kigger på

 

5: Trænerudvalg (Henning):

 • Kommet en del nye damer, men modsat er der flere af de tidligere stabile herrer der er gået lidt ”corona-trætte”
 • Det vil være en god ide at lave dag specifikt for målmandstræning.
 • Der vil stadig arbejdes med at få flere dommere
 • Hen over sommeren vil vi forsøge at have fællestræninger – også for nye der vil prøve
 • En udfordring på seniorholdene er indlemning/oplæring af nye medlemmer. Ser lidt ud til de hurtigt skræmmes væk

 

6: Pr- og Marketing (Pia)

 • Aktiviteter i forbindelse med vores 20 års jubilæumsarrangement kunne måske være interessant. Får tidligere medlemmer ”op af stolen”
 • Initiativ med Simone og Viva og deres ”udtagelse”
 • Der arbejdes på en stærkere synlighed via SoMe aktiviteter, for med den kraftige tilgang af ny-tilflyttere i Hørning og omegn burde smitte af på nye spillere

 

7: Eventudvalg (Anders F.)

Lørdag den 23. april er sat af for arrangering af klubbens 20 års jubilæum. Noget med børnekampe om formiddagen, invitering af gamle medlemmer, venner, sponsorer – noget fest til sidst. Forslag modtages gerne

 

8: Børne- og Ungdomsudvalg (Loven)

 • Går godt. Kunne godt være mere synergi også op til seniorholdene. Næste sæson vil vi forsøge at lave større ”stævnedage” med børn, damer, herre kampe
 • På U15 er vi udfordret, men vi har samarbejdet med Skanderborg/Silkeborg/Ry samt mulighed for supplering med seniorer

     

9: Eventuelt

 • Der var kraftig opfordring fra Henning til udvalgsformændene på at inddrage flere i udvalgene. Mindre arbejde til hver enkelt, og giver en bedre social klub. Måske kan nogle af vores overgangsspillere (børn til unge) også mere inddrages til andet end som hjælpetrænere, blive mere en del af klubben
 • Tidligere har klubben med stor succes afholdt stor-strategi-møde med alle frivillige: Hvor skal klubben hen? Her kan nogle af udfordringerne samt tilbagevendende punkter tages op.

Det vil vi forsøge igen i år, men hvornår (maj, juni, august?), en fredag aften eller en lørdag, hvor osv. Punkt for næste bestyrelsesmøde, så husk kalender. Hvorfor: Klubbens frivillige skaber klubben og der opnås en slags enighed, fællesskab og forståelse for hvad vi er for en klub.

 

10: Næste møde

 • Onsdag den 30. marts kl. 20:00

 

 

 

Referent

Henning Sejer Jakobsen