Floorball sæsonen 2017/2018

Denne sæson har været meget speciel for klubben, da vi har haft de største ændringer i klubbens historie. Vi er nået rigtigt langt med mange ting, men har også måttet sande at vi har haft svært ved at nå det hele.

SENIORHOLDENE


På voksen holdene var de helt store nye aktiviteter, at vi meldte damerne til i 1. division og herrerne til i 2. division. Dameholdet havde lidt problemer i starten med deltagelse, da der var nogle hårde ture til Odense og Esbjerg, men forårssæsonen var helt formidabel og holdet endte på en flot 3. plads.


Herreholdet havde endda rigtig mange kampe: Flere kampe hvor vi spillede tæt men også kampe, hvor vi var overmatchede. 2. division for herrer bærer præg af, at det overvejende er gamle landsholdsspillere, der ikke ”gider” rejse så meget mere, der hygger sig med 2. division, og det niveau har vi svært ved at følge med på!

På dameholdet har vi også oplevet en kolossal fremgang af medlemmer, hvilket er dejligt og som betyder, at damerne næste sæson træner i Puls Arena både tirsdag og torsdag.

På herreholdet havde vi også en periode, hvor vi var rigtig mange. Da vi så samtidig fik mulighed for at starte et nyt hold for dem, der vil mindre og bare hygge (floorball for sjov) hver onsdag i DYBET, passede det fint, og dette hold er blevet et stabilt og stærkt hold. Men vi må også erkende, at vi har haft svært ved at holde på nye spillere, da det kan være svært at komme i gang. Det gør vi noget ved næste sæson, hvor vi hver torsdag fast indfører teknik og taktik træning.

BØRNE OG UNGDOMSHOLDENE

Vores børne- og ungdomshold havde en hård sæson, da vi kun havde lørdagstræning til rådighed. Kombineret med at vi var udsat for rigtig mange aflysninger i forårssæsonen var vi udfordret, men heldigvis blev der skabt mulighed for onsdagstræning i DYBET for vores ungdomsspillere i løbet af sæsonen. Trods udfordringerne og holdenes unge alder kan vi allerede nu se en FANTASTISK udvikling med spillerne, hvilket lover godt for næste sæson, hvor vi gearer kraftigt op: Vores ungdomsspillere (+10 år) har fra næste sæson to gange træning hver uge, tirsdag fra 18:00 – 19:15 i PULS arena og lørdage kl. ca. 10:15 også i Puls arena. Vi har ligeledes tilmeldt et U11 flex hold til turnering. Vores børnehold får også et kraftigt skub; dels er der særskilt træning om lørdagen med start kl. 10:00, dels vil vi deltage ved flere Kidzliga stævner, så det bliver spændende.

Til lørdagstræning laver vi næste sæson en opdeling, således at børneholdet starter først hvorpå ungdomsholdet tager over. Det giver andre muligheder for både at træne på flere baner, men også for vores ungdomsspillere at få mere tid på den store bane. Noget vi ser meget frem til. Den helt store opgave på holdene bliver dog effektuering af vores store ønske om at få forældre aktiveret på holdene med bander og afvikling af træning.

MOTIONISTHOLDET

Motionsfloorball holdet er for mange mindre kendt end de andre hold, da holdet træner om formiddagen: hver tirsdag kl 12:00 – 13:30. Spillerne er derfor også primært personer, der ikke er på arbejdsmarkedet eller af anden årsag har mulighed for at træne om formiddagen. Holdet er stille og roligt ved at blive etableret omkring en kerne, og stille og roligt kommer der flere og flere til, så bliver rigtig spændende at følge dette hold næste sæson.

STORE STRATEGI DAG OG DOMMERKURSUS

Her sidst på sæsonen har vi gennemført to store aktiviteter: Med bestyrelsen og alle frivillige i klubben har vi gennemført Store Strategi Dag, hvor vi sammen fik drøftet hvad vi gerne vil med klubben fremover. Dette har allerede medført en række initiativer, som er sat i værk.
Endelig havde vi internt dommerkursus, hvor klubben fik uddannet 11 nye dommere. Det er rigtig dejligt, for det er noget vi får brug for, da vi er forpligtet til at stille med egne dommere til vores kampe. Endelig oplevede vi i 2017/2018 et historisk stort medlemsantal, hvor vi rundede 120 medlemmer. Vores ambition er dog ikke at være mange eller være en eliteklub, men vores mål er at have en rigtig hyggelig klub, hvor vi kan få en gang god motion, opleve at der hele tiden sker noget nyt og endeligt at vi har det sjovt.

NÆSTE SÆSON

Næste sæson starter den 14. august, og hvilken sæson vi har i vente: Vores Floorball for sjov kører fast hver onsdag, motionsfloorball er ved at få fodfæste hver tirsdag formiddag, børneholdet med egen lørdagstræning og masser af Kidzliga stævner, ungdomsholdet med to gange ugentlige træning og et U11 FLEX hold tilmeldt turnering, dameholdet igen spillende i 1. division og herre holdet tilmeldt lokal og egen ’3 divisions’ turnering.