Referat

Bestyrelsesmøde den 6.4.2022

Deltagere: Joan, Henning, Brian, Joan, Anders L., Pia, Jesper, Jens, og Kirsa

Afbud: Pia, Anders F., Husum

 

 

Dagsorden jf. vedtægterne (udvalg):

 

1: Forretningsudvalg (Henning)

 • Spadestik - ny hal den 22.4.2022 kl. 14:00 😊
 • Fordeling af haltider den 20. april kl. 18:30.

 

2: Økonomiudvalg (Joan)

 • Vores store udfordring. Joan tjekker op og sender liste til Jesper for seniorer, Anders L. får for børn/unge. Herefter ved Joan hvem dr skal have rykker og sender straks ud
 • Økonomi. Vi laver budget (Henning og Joan) og ser om der er behov for kontingentstigning

 

3: Udstyrsudvalg (Husum)

 • Skabet i hallen: Vi skal sikre der er styr på hvor ting er så det ikke bliver en rodebutik. Forslår der laves billede så alle ved hvor tingene er
 • Opsiger skab i Parterren (Henning)
 • Vask af overtrækstrøjer. Holdene klarer det individuelt
 • Køb af gratis stav til børn regner med at stoppe fra næste sæson. Børnene vil også gerne have bedre kvalitet end de vi kan tilbyde. Vi arbejder på dag for fremvisning af udstyr med leverandør. Henning snakker med Skanderborg for at høre om vi kan finde ud af noget sammen – vender det med CPH

 

4: Kamp og stævne (Jesper)

 • Officials – fungerer det. Seniorer arrangeres af Ilse, børn/unger sørger selv for. Fremadrettet kontaktes holdlederne, der hjælper med at skaffe officials. Mappen skal rettes til så den passer ikke helt – Jesper snakker med Ilse for at få rettet til
 • Dommere bør lære pulten – jo tit dem der spørges, så kan være en fordel
 • Trænere styrer selv fra næste sæson DMV
 • Dommere: Fedt hvis mere planlægning hvem der skal dømme med længere varsel 😊. Vi foreslår FD at dommerkursus holdes i Hørning

 

5: Trænerudvalg (Henning):

 • Damehold – snarligt spillermøde
 • Herrehold – Floorball for sjov? – snarligt spillermøde
 • Motionshold – går lidt trængt med nye medlemmer, men holdet er gode til at hygge
 • 1 maj: Ta’ endelig ven med, åben for alle – gratis resten af sæson.

 

 

6: Pr- og Marketing (Pia)

 • Reklame for nye hold for næste sæson
 • Forbundets nye profilbrochure kommer snart
 • Udvalget udvides med flere medlemmer
 • Udvalgets opgave blev drøftet – team for stormødet ikke kun for dette udvalg men for alle: WHY

 

7: Eventudvalg (Anders F.)

 • Festen den 2. april gik særdeles godt
 • 20 års Jubilæums arrangement. Udskudt til 25 år jubilæum, men andet arrangement velkommen
 • Udvalget udvides

 

8: Børne- og Ungdomsudvalg (Loven)

 • Medlemssituation – hold der er lukkede. Rigtig øv, for vil gerne kunne tilbyde floorball til alle
 • U13/U15 næste år ligger lidt og flyder lidt…
 • Trænere, hjælpetrænere. Møde den 22. april med alle trænere og hjælpetrænere
 • Sommerkamp ikke i år, Det vilde Døgn melder vi fra på, Skole floorball dag, ikke i år – vi har ikke plads til flere medlemmer

(næste sæson uden ekstra hal, men derpå skulle situation gerne være anderledes 😊)

 • Anders L. bruger holdsport til styring af tilmelding til kampe

     

9: Eventuelt

 • Træning sommerferien:
  • Børn Sidste træning 1. maj
  • U11 og U13 24. juni
  • Hele sommeren minus de uger hallen er lukker. Fælles træning når tid er klar
 • Arrangement fredag den 6. maj for damer: Vender med Henrik

 

10: Næste møde

 • Stormøde. Lørdag Jesper undersøger muligheder for aftensaktivitetstart kl.14. den 27. august.

 

 

Referent

Henning Sejer Jakobsen