Referat

Tilstede: Anders, Stine, Joan, Lorenz, Sascha og Henning

Afbud: Henriette

Udeblev: Brian


Nyt fra Formanden:

Vi har haft hårde forhandlinger om træningstider, og vi har langt fra opnået hvad vi ønskede eller havde håbet på, men træningstider og hold er nogenlunde som sidste år.

Nogle har nok set de noget triste udsigter på ny hal ved den planlagte nye skole, der så erstatter den hal HIC vil bygge samtidig med de to gymnastiksale på Bakkeskolen. Dystre tider for foreningslivet i Hørning. Trods Kulturudvalget har nået frem til denne indstilling, har vi forhåbning om, at der ikke kan samles flertal for dette!


Forretningsudvalget:

Vigtigste punkt lige nu er etablering af Børne- og Ungdomsudvalg, hvilket har høj prioritet og som gerne skal være etableret inden næste bestyrelsesmøde. Stine er bestyrelsesmedlem i udvalget og indtil videre formand for udvalget (eventuel anden formand skal godkendes af bestyrelsen – formanden vælger sine medlemmer). Snarest muligt sættes aktiviteter i gang for etablering af dette udvalg.

Vi har problemer med rummet i Dybet hvor vi faktisk betaler halvdelen trods vi kun har lille hjørne. Anders kigger nærmere på dette sammen med Puls og Henrik (centerchef).

Økonomiudvalg:

Hørning Floorball Klub har udviklet sig kraftigt de seneste år med tre forskellige ungdomshold, turneringer osv. Samtidig er vi pænt mange medlemmer. Udgifterne til Floorball forbundet, dels for hold i turneringer, men i særdeleshed også i forbindelse med medlemskontingent (denne er de seneste år vokset med en faktor 12!) samt øget og kraftigt stigende udgifter til brug af haltimer, resulterer i nødvendige kontingentstigninger (første gang de seneste 10 år), dog stadig sådan at vi har uhørt lav kontingent i Hørning Floorball Klub.

Fremover er kontingent som følgende:

Senior damer og herrer: 600 kr./sæson

Floorball for sjov: 400 kr./sæson

Ungdom: 450 kr./sæson

Børn: 350 kr./sæson

Joan har problemer med at følge med i hvem der er medlem, hvem der er registreret og hvem der betaler kontingent. Fremover vil Anders Lovén følge op på børn- og ungdom for dette og for seniorholdene er det Sascha der følger op.


Økonomi udvalget arbejder på en mulighed for at gøre det muligt at bruge mobilepay


Trænerudvalg:

Dameholdet: Ole er koordinerende træner og står for den daglige træning med hjælp fra øvrige; Lorenz og Sine arbejder på træningskampe for nye og Henning og Brian står for divisionsholdet.

Herreholdet er tilmeldt egen Øst Kyst liga, Ry er gået ud og ind er Silkeborg kommet. Henning og Brian står for kampholdet, hvor træning foregår ved kampene.

Floorball for Sjov træner næste år onsdag fra 20:30.

Børnehold er under ledelse af Anders Lovén.

Ungdomshold er nu både U11 og U13, hvor David og Patrick er ansvarshavende trænere.

Motionsfloorball koordineres af Ilse.

König står for dommere.

Henriette står for officials, hvor Joan vil hjælpe med tilrettelæggelse, Anders med hjælp til rekruttering.


Udstyrsudvalg:

Der mangler bolde og overtrækstrøjer i Dybet, ligesom der skal ses på skabet i Dybet

Det skal undersøges om vi skal bruge et skab mere til målmandsudstyr – afhænger af HICs betalingspolitikker.

PR- og Marketingsudvalg

Forskellige placeringer af bannere undersøges, ligesom der er ved at blive lavet folder.


Festudvalg:

Sascha er nu formand for festudvalget, da Stines kræfter fokuseres på Børne- og ungdomsudvalget og etablering af dette.


Eventuelt:

Generalforsamling afholdes primo oktober


Næste bestyrelsesmøde:

Mandag den 26. august hos Lorenz kl. 18:00 (vi starter med noget at spise)