PR- og markedsføringsudvalg

Står for klubbens officielle synlighed udadtil ved aktiviteter specifikt rettet mod det af gøre Hørning Floorball Klub interessant særligt for tiltrækning af nye medlemmer, sekundært mod eksisterende medlemmer og deres tilknytningsforhold til klubben. Dette omhandler bl.a.:

  • Aktiviteter på digitale medier herunder SoMe, TV m.m.
  • Aktiviteter på trykte medier som bannere, plakater, ugeblade, aviser, m.m.
  • Informationsblade og brochurer
  • Branding og profilering af Hørning Floorball Klub