Udstyrsudvalg

Står for indkøb af nyt udstyr herunder holde øje med priser og kvalitet, vedligeholdelse af udstyr, opbevaring af udstyr o.lign.

  • Dette omhandler udstyr som er nødvendig for gennemførelse af træning
  • Spilledragter, klubtøj osv. i forhold til de bestemmelser klubben er underlagt f.eks. via Floorball Danmark, klubbens sponsorer, HIF osv.
  • Holde styr på klubbens opbevaringsrum, herunder sikre orden på udstyr og kampudstyr
  • Sikre at medlemmer har lettest mulig adgang til fremskaffelse af udstyr f.eks. ved indkøbsaftaler, demonstration eller hvad der anses for værende bedst
  • Vask af overtrækstrøjer