Børne- og Ungdomsudvalg

Børne og ungdomsudvalget har fokus på det at planlægge og gennemføre træninger for klubbens medlemmer typisk i alderen 3 – 18 år. Trænere og hjælpetrænere for børnehold er automatisk med i dette udvalg, men udvalget er ikke begrænset til disse. Denne omhandler:

  • Arrangering og planlægge træningsmuligheder i samarbejde med hallen
  • Koordinere indsatsen mellem cheftrænere, trænere og hjælpetrænere
  • Planlægge og koordinere kampe for spillere i målgruppen i forhold til hvad muligt
  • Inddragelse af forældre i det omfang det er muligt og nødvendigt for gennemførelse af træning, afvikling af hjemme- og udekampe samt bistår på anden måde
  • Inddragelse af holdledere hvor dette er nødvendigt for det enkelte hold f.eks. som værende forældre for sikring af udstyr, kampsedler, planlægning transportfor udekampe m.m.