Instruktørudvalg

Står for trænere, instruktører, hjælpetrænere og dommere samt uddannelse af disse. Udvalget står for træning af klubbens medlemmer i forhold til hvad der ønskes for hvert hold herunder holdudtagelse og ledelse af hold til stævner og arrangementer. Udvalget kan etablere delaktivitet for områder f.eks. ungdom, børn, motion eller hvad der i en situation forekommer mest hensigtsmæssigt, men underudvalg og –aktiviteter er underlagt udvalget.